Robert Więcek ekspert MIWO Ekologia i ochrona środowiska wełna mineralna

Ważna jest odpowiedzialność

Robert Więcek

Gdy mówimy o materiałach izolacyjnych warto zastanowić się jak one powstają i co robią producenci, by środowisko naturalne było jak najmniej obciążone. Wielu producentów rzetelnie opisuje swoje produkty pod kątem oddziaływania na środowisko i to nie tylko w czasie ich stosowania, ale też w czasie całego cyklu „życia” produktu.

Producenci wełny mineralnej na bieżąco publikują raporty na temat ilości generowanych odpadów. Wdrażają też innowacyjne technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, sprężonego powietrza i gazu, potrzebnych podczas procesu produkcji. Ograniczają objętość gotowych wyrobów, poddając je kompresji, co umożliwia redukcję natężenia transportu. Prowadzone są analizy cyklu życia produktów (LCA), uwzględniające wszechstronny wpływ wełny mineralnej na środowisko i jego zasoby – od wydobycia surowców i zużycia energii w procesie technologicznym, przez produkcję i cały okres eksploatacji, aż po zagospodarowanie odpadów. Wszystkie te działania świadczą o odpowiedzialnej polityce środowiskowej. Potwierdzają to deklaracje środowiskowe, wystawiane i weryfikowane przez niezależne jednostki badawcze, a także tzw. Zielone Rekomendacje Techniczne ITB, które odnoszą się nie tylko do wymagań prawnych i technicznych, ale też do kryteriów zrównoważonego środowiska.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w najbliższych dziesięcioleciach jest naszym społecznym obowiązkiem, ale jest to jednocześnie zobowiązanie prawne krajów Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem. Bardzo duży wkład w osiągnięcie tego celu będą miały budynki, pod warunkiem, że będą one zeroemisyjne, czyli ich ślad węglowy zostanie zmniejszony do minimum. Od 2030 roku wszystkie nowe budynki, a od roku 2050 wszystkie budynki w UE będą musiały być zeroemisyjne.

Robert Więcek - Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w dziedzinie izolacji termicznych; doradca techniczny w Knauf Insulation. Od ponad 20 lat jest związany z branżą pokryć dachowych i izolacji termicznych. Członek grup technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i grupy technicznej Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO.