docieplenia wełna mineralna bezpieczenstwo pożarowe

Recykling i oszczędność surowców naturalnych

Surowiec, z jakiego wykonuje się dany produkt, jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem jego właściwości. Wełna mineralna ma w swoim składzie nawet do 99 proc. naturalnych składników - skalna jest produkowana ze skały bazaltowej, zaś szklana ze stłuczki szklanej i piasku kwarcowego. Dodatkowo, w procesie produkcji dodawane są inne surowce, takie jak: gabro, dolomit czy wapień.

Wełna jest materiałem nadającym się do recyklingu. Fakt ten jest wykorzystywany już na etapie produkcji: znaczący procent odpadów surowcowych powraca w procesie technologicznym do obiegu wtórnego. Ten zamknięty obieg służy środowisku, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne i energię. Czyste odpady nie wykorzystane do izolacji, np. ścinki pozostałe z izolacji kominów, mogą być z powrotem przewożone do zakładów produkcyjnych i tam użyte do produkcji jako materiały z recyklingu.

Gdy wełna mineralna zostanie już zainstalowana, rozpoczyna się jej istotne działanie na rzecz środowiska, bo izolacja zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do jego ogrzewania zimą lub chłodzenia latem. Najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy. Co również istotne, dzięki izolacji, w domu panuje odpowiednia temperatura, zapewniająca użytkownikom komfort termiczny.

W nowo budowanych domach coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii – panele solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, energię wiatrową. Kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjału tych rozwiązań jest odpowiednia izolacja. Zmniejszone dzięki niej zapotrzebowanie na energię, pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.