docieplenia wełna mineralna wilgoc paroprzepuszczalność

Z paroprzepuszczalną wełną mineralną Twój dom może oddychać

Wełna mineralna jest paroprzepuszczalna. Nie stwarza oporu dla przepływu powietrza zawierającego parę wodną. Ma doskonałe parametry paroprzepuszczalności - współczynnik oporu dyfuzyjnego dla wełny mineralnej wynosi μ=1, co oznacza jej pełną paroprzepuszczalność. Każda wyższa wartość to coraz większy opór dla pary wodnej.

Przegrody budowlane, zwłaszcza te znaj­dujące się w górnych partiach budynku, na­leży budować tak, by para wodna mogła bez przeszkód przez nie przeniknąć i wydostać się na zewnątrz, nie czyniąc budynko­wi szkody. Gdy stosujemy materia­ły termoizolacyjne nie przepuszczające pary wodnej, to może się ona odkładać poniżej warstwy izolacji lub w samej jej warstwie. Zatem będzie jej coraz więcej, aż w końcu dojdzie do uszkodzenia przegrody budowlanej, zwłaszcza wtedy, gdy wentylacja nie jest całkiem sprawna. Dlatego najlepszym rozwiąza­niem jest stosowanie materiałów, które przepuszczają, a nie kumulują parę wodną. Takim materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna, która pozwala ścianom „oddychać”.

Choć w do­słownym tego słowa znaczeniu ściany czy dach nie oddychają, to w ten obrazowy sposób opisuje się zjawisko dyfuzji, czyli przenikania wilgoci przez przegrodę spowodowane różnicą ciśnień. Stosując wyroby z wełny mineralnej mamy szansę uniknąć kłopotów z kondensacją pary wodnej, która może spowodować pojawienie się pleśni i grzybów w dachu czy ścianach.