docieplenia wełna mineralna komfort termiczny

Komfort termiczny i oszczędności

Izolacja z wełny mineralnej sprawia, że zimą zmniejszamy straty ciepła, a latem unikamy nagrzewania się budynku. Dzięki temu cały czas mamy w domu przyjemną temperaturę. Dzięki dobrej izolacji wzrasta efektywność energetyczna budynku, dlatego zużywamy mniej energii do ogrzewania czy klimatyzacji. Przekłada się to na mniejsze rachunki, co w dzisiejszych czasach wysokich cen za energię cieplną jest niezwykle istotne.

Oszczędzanie energii w budynkach ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie, bo mniej energii zużytej do ogrzewania domów to mniej emisji substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu i lepsza jakość powietrza, którym oddychamy.

Nowe domy najlepiej budować w standardzie energooszczędnym lub pasywnym, bo dobrze ocieplony dom potrzebuje niewiele energii cieplnej, co istotnie zmniejsza koszty jego utrzymania. Jednak aby to osiągnąć, trzeba izolować domy lepiej niż tego wymagają aktualnie obowiązujące przepisy. Lepsza i grubsza izolacja to inwestycja, która w rachunkach za energię zwróci się bardzo szybko.

Termomodernizacja starych domów to poprawa komfortu ich użytkowania, izolacyjności akustycznej przegród, bezpieczeństwa pożarowego oraz ich stanu technicznego i wizualnego. A przede wszystkim, docieplenie przegród budynku ogranicza zużycie paliwa potrzebnego do jego ogrzania, co ma istotny wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania.

docieplenia wełna mineralna bezpieczenstwo pożarowe

Niepalna wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe

Wełna szklana i skalna to materiały mineralne. Głównym składnikiem wełny skalnej jest bazalt, natomiast wełny szklanej – stłuczka szklana i piasek kwarcowy. Te niepalne składniki stanowią do 99 proc. składu wełny, a to sprawia, że ona sama jest również niepalna i odporna na działanie ognia. Znajduje to odzwierciedlenie w jej klasie reakcji na ogień – najczęściej jest to najwyższa klasa, czyli A1. W praktyce oznacza to, że izolacje z wełny mineralnej nie palą się, nie wspomagają rozwoju pożaru, a także nie tworzą kapiących płonących kropli. W przypadku pożaru budynku izolacja z wełny mineralnej nie przyczyni się więc do rozwoju pożaru i emisji toksycznego dymu. To wyróżnia ją spośród innych materiałów izolacyjnych.

Liczba pożarów budynków mieszkalnych w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o około 20%, a to właśnie tam ginie najwięcej osób. Głównym zagrożeniem w takich sytuacjach, wbrew naszym wyobrażeniom, jest nie ogień, tylko dym, który zawiera toksyczne gazy. Niestety współczesne trendy budowlane powodują wzrost zagrożenia pożarowego. Wzrasta ilość tworzyw sztucznych w otoczeniu, w tym izolacji cieplnych i akustycznych w ścianach i dachach. A tworzywa sztuczne palą się szybko i gwałtownie. Tym bardziej warto świadomie ograniczyć ryzyko pożarowe w budynkach stosując niepalne izolacje, takie jak wełna mineralna. Pamiętajmy, szkło i skała, czyli materiały, z których powstaje wełna, nie palą się!

docieplenia wełna mineralna komfort akustyczny cisza wygłuszenie wyciszenie

Dźwiękochłonna wełna mineralna chroni przed hałasem

Codziennie jesteśmy narażeni na hałas, na dźwięki o różnym natężeniu. A hałas jest szkodliwy dla człowieka, powoduje dyskomfort, rozdrażnienie, a nawet ból. W domowym zaciszu nawet kroki sąsiada czy gwizdek czajnika za ścianą mogą być uciążliwe. Dlatego izolacyjność akustyczna jest ważnym parametrem wszystkich przegród budowlanych.

Na rynku jest wiele materiałów o do­brych parametrach akustycznych. Nie ma jednak jednego uniwersalnego, który by nas chronił przed każdym rodzajem hałasu. Spośród wszystkich popularnych izolacji najlepsze właściwości pochłaniania dźwięku ma wełna mineralna, zarówno szklana jak i skalna. Stosuje się ją zarówno do wy­tłumiania pomieszczeń i korekcji czasu pogłosu, jak i do izolacji akustycznej ścian i stropów, a także instalacji, np. kanałów wentylacyjnych. Szeroki i różnorodny zakres zastosowa­nia wyrobów z wełny mineralnej wynika z naturalnych właściwości materiału, z jej włóknistej budowy i sprężystości.

Kupując mieszkanie interesujemy się przede wszystkim lokalizacją, rozkładem i ceną. Nie zastanawiamy się nad komfortem akustycznym. Później okazuje się, że skarżymy się na hałaśliwych sąsiadów, hałas za oknem czy głośną windę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne podczas zakupu mieszkania czy budowy domu jest zwrócenie uwagi na komfort akustyczny, który zależy od tego jakie materiały izolacyjne i rozwiązania zostały zastosowane. Lepiej zainteresować się tematem izolacji akustycznej przed zakupem lub budową domu, bo później wszelkie zmiany dotyczące poprawy akustyki będą niezwykle trudne i kosztowne. W uzyskaniu wymaganej izolacyjności akustycznej ogromną rolę odgrywa też dobre wykonawstwo, bo błędy wykonawcze mogą ją pogorszyć nawet o kilkanaście decybeli.

docieplenia wełna mineralna trwalosc

Wełna nie starzeje się i nie zmienia właściwości z upływem czasu

Wełna mineralna jest trwała, nie starzeje się, wyroby izolacyjne zachowują swoje właściwości przez cały okres użytkowania. Prawidłowo zamontowana wełna mineralna nie osiada i nie kurczy się. Łączy w sobie dwie najważniejsze cechy z punktu widzenia skuteczności działania warstwy izolacyjnej: trwałość i stabilność wymiarów oraz stałość i stabilność własności izolacyjnych. Niezmienność parametrów zwiększa pasywną ochronę przeciwpożarową budynku oraz zmniejsza ryzyko zatrzymywania wilgoci w budynku, a przez to rozwoju pleśni i grzybów.

Okazuje się, że konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę mineralną, zachowują wymagane parametry nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta. Takie badania dotyczące trwałości izolacji z wełny zostały przeprowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Izolacyjnych i instytut w Monachium na terenie kilku europejskich krajów. Możemy więc być pewni, że wełna mineralna zapewni nam niezmienność swoich właściwości przez długie lata. Badania dotyczyły współczynnika przewodzenia ciepła.

docieplenia wełna mineralna wilgoc paroprzepuszczalność

Z paroprzepuszczalną wełną mineralną Twój dom może oddychać

Wełna mineralna jest paroprzepuszczalna. Nie stwarza oporu dla przepływu powietrza zawierającego parę wodną. Ma doskonałe parametry paroprzepuszczalności - współczynnik oporu dyfuzyjnego dla wełny mineralnej wynosi μ=1, co oznacza jej pełną paroprzepuszczalność. Każda wyższa wartość to coraz większy opór dla pary wodnej.

Przegrody budowlane, zwłaszcza te znaj­dujące się w górnych partiach budynku, na­leży budować tak, by para wodna mogła bez przeszkód przez nie przeniknąć i wydostać się na zewnątrz, nie czyniąc budynko­wi szkody. Gdy stosujemy materia­ły termoizolacyjne nie przepuszczające pary wodnej, to może się ona odkładać poniżej warstwy izolacji lub w samej jej warstwie. Zatem będzie jej coraz więcej, aż w końcu dojdzie do uszkodzenia przegrody budowlanej, zwłaszcza wtedy, gdy wentylacja nie jest całkiem sprawna. Dlatego najlepszym rozwiąza­niem jest stosowanie materiałów, które przepuszczają, a nie kumulują parę wodną. Takim materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna, która pozwala ścianom „oddychać”.

Choć w do­słownym tego słowa znaczeniu ściany czy dach nie oddychają, to w ten obrazowy sposób opisuje się zjawisko dyfuzji, czyli przenikania wilgoci przez przegrodę spowodowane różnicą ciśnień. Stosując wyroby z wełny mineralnej mamy szansę uniknąć kłopotów z kondensacją pary wodnej, która może spowodować pojawienie się pleśni i grzybów w dachu czy ścianach.

docieplenia wełna mineralna bezpieczenstwo pożarowe

Recykling i oszczędność surowców naturalnych

Surowiec, z jakiego wykonuje się dany produkt, jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem jego właściwości. Wełna mineralna ma w swoim składzie nawet do 99 proc. naturalnych składników - skalna jest produkowana ze skały bazaltowej, zaś szklana ze stłuczki szklanej i piasku kwarcowego. Dodatkowo, w procesie produkcji dodawane są inne surowce, takie jak: gabro, dolomit czy wapień.

Wełna jest materiałem nadającym się do recyklingu. Fakt ten jest wykorzystywany już na etapie produkcji: znaczący procent odpadów surowcowych powraca w procesie technologicznym do obiegu wtórnego. Ten zamknięty obieg służy środowisku, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne i energię. Czyste odpady nie wykorzystane do izolacji, np. ścinki pozostałe z izolacji kominów, mogą być z powrotem przewożone do zakładów produkcyjnych i tam użyte do produkcji jako materiały z recyklingu.

Gdy wełna mineralna zostanie już zainstalowana, rozpoczyna się jej istotne działanie na rzecz środowiska, bo izolacja zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do jego ogrzewania zimą lub chłodzenia latem. Najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy. Co również istotne, dzięki izolacji, w domu panuje odpowiednia temperatura, zapewniająca użytkownikom komfort termiczny.

W nowo budowanych domach coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii – panele solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, energię wiatrową. Kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjału tych rozwiązań jest odpowiednia izolacja. Zmniejszone dzięki niej zapotrzebowanie na energię, pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

docieplenia wełna mineralna innowacyjność

Doświadczenie producentów zdobyte przez lata i innowacyjność na przyszłość

Wełna mineralna to sprawdzony materiał izolacyjny, który jest stosowany na polskim rynku od ponad 30 lat. Jej jakość i innowacyjność jest gwarantowana przez międzynarodowych producentów działających w Polsce, inwestujących w nowoczesne technologie produkcji i innowacyjne rozwiązania, aby ich wyroby spełniały oczekiwania rynku oraz wspierały środowisko naturalne. Dziś trudno sobie wyobrazić budynek, który nie byłby doskonale zaizolowany, a izolacja musi sprostać wymaganiom projektantów. Dlatego gama wyrobów z wełny jest niezwykle szeroka, a ich właściwości różnorodne. Wełna jest wszechstronna i świetnie spełnia swoje najważniejsze zadanie - izoluje, daje komfort i zapewnia bezpieczeństwo.

W ostatnich latach nastąpił przełom technologiczny w obszarze wyrobów budowlanych, bo muszą one sprostać ważnym wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa: muszą sprzyjać efektywności energetycznej, być przyjazne środowisku i zdrowe. Recykling nie jest już tylko modą, a koniecznością, chętniej kupujemy wyroby budowlane, gdzie część surowca pochodzi z odpadów. Wełna mineralna daje gwarancję spełnienia tych wymogów.