Anna Gil ekspert MIWO Komfort akustyczny a wełna mineralna

Jakie materiały dobrze izolują akustycznie?

Anna Gil

Przyjęło się, że dobrymi izolatorami akustycznymi w budownictwie są materiały o dużej masie powierzchniowej. Wpływ masy jest jednak ograniczony do niskich i średnich częstotliwości, a budowanie przegród jednorodnych z wysokimi oczekiwaniami izolacyjności akustycznej jest najczęściej mało efektywne. Dlatego dzisiejsze rozwiązania budowlane wykorzystują przegrody warstwowe i materiały, które sprawdzają się w określonych zastosowaniach.

O dobrych właściwościach wełny mineralnej w zakresie akustyki pomieszczeń i przegród budowlanych mówią dwa parametry: ważony współ­czynnik pochłaniania dźwięku (im wyższy, tym lepiej) oraz sztywność dynamiczna (im niższa, tym lepiej).

Pierwszy z nich opisuje właściwości dźwiękochłonne, czyli jest cechą, którą bierzemy pod uwagę w przypadku dźwięków powietrznych (jak rozmowa czy muzyka). Pro­ducenci wyrobów z wełny mineralnej deklarują właściwości pochłaniania dźwięku wskaźnikiem AW.

Drugi wskaźnik – sztywność dynamiczna – to parametr wykorzystywany w przypadku doboru materiałów do tłumienia dźwięków uderzeniowych (jak odgłos kroków, czy uderzającego o podłogę przedmiotu). Producenci wyrobów z wełny mineralnej deklarują właściwości sztywności dynamicznej wskaźnikiem SD wyrażanym w MN/m3.

Oba opisane parametry charakteryzują wełnę pod kątem właściwości akustycznych. Współczynnik AW w podwójnej roli – określa zdolność do pochłaniania fali dźwiękowej bezpośrednio padającej na materiał izolacyjny, jak również charakteryzuje zdolność do tłumienia efektu rezonansowego przegród warstwowych. Wskaźnik SD opisuje zdolność do tłumienia dźwięków uderzeniowych (wytracania energii akustycznej przegrody pobudzonej do drgań).

Wełna mineralna charakteryzuje się bardzo wysokimi lub najwyższymi z możliwych do osiągnięcia wartościami wskaźnika AW (od 0,70 do 1,00) oraz bardzo dobrymi (niskimi) wartościami współczynnika SD - od 10 MN/m3 do 30 MN/m3 (w zależności od grubości 60-15 mm). Dzięki tym cechom materiał ten jest wykorzystywany do budowy przegród warstwowych, jak np. ściany warstwowe, czy podłogi pływające.

Obecnie na rynku polskim pojawia się dość dużo wyrobów izolujących termicznie, któ­rych producenci deklarują, że mają one jednocześnie właś­ciwości izolacji akustycznej. Niestety, wiele tych deklaracji to nadużycie czy wręcz wpro­wadzanie klienta w błąd. Parametry akustyczne materiałów i ich wpływ na uzyskiwanie przez przegrody budowlane określonych wartości izolacyjności akustycznej nie mogą być domniemane lecz powinny być sprawdzone i deklarowane, bo tylko taki sposób daje pewność uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Anna Gil - Inżynier, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspertka w dziedzinie akustyki. Menedżer ds. Doradztwa Technicznego w Saint-Gobain. Działa w kilku grupach technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także w takich organizacjach jak: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO, Stowarzyszenie na rzecz lepszej akustyki w budynkach „Komfort Ciszy”.